Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biuro Handlowe BAS 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195  mail: biuro@bh-bas.com.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi pomiędzy Panią/Panem a Biuro Handlowe BAS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego);

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zleceń ; biuro rachunkowe ; instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.